Faclair "Speaking Our Language" Far-Sgeul 1

sibh
ciamar
tha
Ciamar a tha sibh?
math / mhath
tapadh leibh
madainn
madainn mhath
feasgar
feasgar math
An-diugh
gu
brèagha
fliuch
Tha i brèagha an-diugh
Tha i fliuch
glè
fhèin
Ciamar a tha sibh fhéin?