Faclair "Speaking Our Language" Far-Sgeul 1

is
mise
is mise
ainm
de
oirbh
Dé an t-ainm a th'oirbh
thig
a-steach
thic a-steach
thig as taigh
taigh
aig
Seo
Deas
Tur
féis
duine
agam
mac
Seo mac agam
Seo duine agam
nighean
an nighean agam
wife / woman
an bhean agam
leat
tapadh-leat